Clinica de Frumusete Laura Bardos

Bine aţi venit pe site-ul clinicadefrumusete.ro. Vă rugăm să citiţi cu atenţie Termenii şi Condiţiile de utilizare ale acestui website prezentate mai jos. Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră, precum și utilizarea serviciilor oferite prin intermediul prezentului website se supun Termenilor şi Condiţiilor de utilizare, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la aceştia şi reprezintă întreaga înţelegere dintre părţi, în lipsa încheierii unui alt contract în acest sens.

Cine suntem noi?

Societatea noastră este intitulată SC LAURA PERFECT SKIN SRL cu sediul social in localitatea Cluj-Napoca, Str Ioan Budai-Deleanu, Nr 5, jud Cluj, inregistrata la gOficiul Registrului Comertului Cluj, sub J12/2992/01.10.2015, Cod Fiscal 35074302, avand contul IBAN RO74BTRLRONCRT0319623801 deschis la Banca Transilvania, reprezentata de Bardos Laura Claudia, cu functia de administrator. Pentru orice informații referitoare la activitatea noastră, ne puteți contacta la :

E-mail : laurasuian@gmail.com

Definiții

Utilizator: clientul/posibilul client care accesează și utilizează site-ul clinicadefrumusete.ro în scopul de a stabili, modifica sau anula programări.

Serviciu: reprezinta serviciul furnizat de clinicadefrumusete.ro

Dispozitiv: orice dispozitiv conectat la internet, cum ar fi un telefon, tabletă, computer sau orice alt dispozitiv care poate fi utilizat pentru a vizita clinicadefrumusete.ro și pentru a utiliza serviciile oferite.

Platforma: referirea la platforma clinicadefrumusete.ro include site-ul/website-ul.

Site/Website: URL: https://clinicadefrumusete.ro

Aplicabilitate

Termenii şi condiţiile prezentate sunt valabile şi se aplică pentru toate paginile site-ului din domeniul clinicadefrumusete.ro pentru care SC LAURA PERFECT SKIN SRL are calitatea de autor şi administrator. Toate aceste pagini (aşa cum există ele în prezent sau vor fi ulterior implementate) precum şi website-ul clinicadefrumusete.ro vor fi denumite generic, în mod individual sau colectiv Platformă, Site şi/sau Site-uri în cele ce urmează.

În cazul utilizării unui link pentru a naviga de la “Servicii” la un alt website, “Termenii si conditiile” clinicadefrumusete.ro nu mai sunt aplicabile. Navigarea și interacțiunea pe orice alt website, inclusiv cele care au un link pe platforma clinicadefrumusete.ro, sunt supuse regulilor si politicilor proprii ale website-ului în cauză. Astfel tertii pot folosi propriile cookie-uri sau alte metode pentru a colecta informații despre dvs, clinicadefrumusete.ro nefiind răspunzător pentru regulile și politicile proprii ale acestora.

În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul, şi cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

Prin utilizarea site-ului clinicadefrumusete.ro acceptați în mod expres și sunteți de acord cu „Termenii și condițiile” clinicadefrumusete.ro.

Drepturi de autor

SC LAURA PERFECT SKIN SRL este administratorul Platformei şi beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislaţiei române şi internaţionale. În lipsa altor precizări, toate materialele, incluzând imagini, ilustraţii, design-uri, icoane, fotografii, clipuri audio/video, ş.a.m.d. sunt fie proprietatea SC LAURA PERFECT SKIN SRL., fie proprietatea Partenerilor contractuali, SC LAURA PERFECT SKIN SRL având un drept de folosință asupra acestora.

Conţinutul Platformei, integral şi/sau parţial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat în scopuri comerciale fără acceptul scris prealabil al SC LAURA PERFECT SKIN SRL.

Clinicadefrumusete.ro își rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe, temporar sau permanent, website-ul, aplicația sau orice serviciu la care se conectează, cu sau fără notificare prealabilă și fără a fi răspunzător de eventualele prejudicii cauzate.

Condiţii de utilizare. Garanţii.

Site-ul este furnizat de către SC LAURA PERFECT SKIN SRL pe o bază „aşa cum este” şi „atât cât este disponibil”. SC LAURA PERFECT SKIN SRL nu garantează că Platforma, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la clinicadefrumusete.ro sunt fără viruşi sau alte componente informatice cu caracter potenţial dăunător.

Utilizatorul foloseşte Platforma pe riscul propriu, SC LAURA PERFECT SKIN SRL fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Platformei sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe Platformă.

SC LAURA PERFECT SKIN SRL nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe Platformă.

Serviciile prezentate pe Platforma constituie oferte din partea SC LAURA PERFECT SKIN SRL.

SC LAURA PERFECT SKIN SRL. nu este responsabil şi nu oferă nicio garanţie în ce priveşte accesarea site-urilor care se află în proprietatea şi administrarea unor persoane terţe, chiar dacă clinicadefrumusete.ro oferă informaţii despre acestea, întrucât aparţin unor Parteneri ai clinicadefrumusete.ro. Orice site/aplicație aparţinând altor persoane este complet independent de prezenta Platformă şi vă asumaţi luarea tuturor măsurilor de protecţie în momentul accesării respectivelor site-uri / aplicații fără posibilitatea de a atrage răspunderea SC LAURA PERFECT SKIN SRL. pentru orice daună suferită datorită accesării lor.

Nici un sfat oral sau informații scrise date de clinicadefrumusete.ro sau de oricare dintre afiliații, angajații, ofițerii, directorii, agenții sau altii asemenea, nu vor crea garanții.

Securitate

Efectuarea de operaţiuni neautorizate asupra acestei Platforme şi tentativa de efectuare a acestora, incluzând dar fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informaţii în vederea comercializării lor, blocarea accesului, ş.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.

În cazul în care suspectaţi că, din diverse motive confidenţialitatea datelor dumneavoastră personale sau din categoria datelor tip „business contact” a fost compromisă, veţi notifica imediat SC LAURA PERFECT SKIN SRL., la următoarea adresă de e-mail: laurasuian@gmail.com

Comunicări

Utilizatorii Site-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observaţii cu privire la conţinutul şi structura Platformei, respectiv pot adresa întrebări atâta timp cât conţinutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, care să afecteze viaţa privată, drepturile de proprietate intelectuală, ale clinicadefrumusete.ro sau ale unor terţe părţi, şi care nu conţin viruşi, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanţ, mailinguri de masă, sau orice altă formă de spam. Nu puteţi folosi o adresă de e-mail falsă sau să impersonaţi o altă persoană sau entitate. Clinicadefrumusete.ro îşi rezervă dreptul, dar nu şi obligaţia, de a îndepărta sau edita o astfel de informaţie transmisă. Prin trimiterea unei astfel de informaţii, dacă nu este altfel specificat, acordaţi clinicadefrumusete.ro şi Partenerilor/afiliaţilor săi licenţa/dreptul gratuit, ne-exclusiv, perpetuu, irevocabil şi sub-licenţiabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, deriva, distribui sau a le afişa pe orice fel de medii, în toată lumea. Acordaţi dreptul clinicadefrumusete.ro şi Partenerilor/afiliaţilor săi de a utiliza numele pe care l-aţi trimis în conjuncţie cu informaţia, dacă aceştia vor decide astfel. Declaraţi şi garantaţi că deţineţi sau controlaţi toate drepturile cu privire la informaţiile transmise, că acestea sunt corecte şi că utilizarea acestora nu intră în contradicţie cu Termenii şi condiţiile de utilizare, că nu vor cauza daune către o terţă parte şi că veţi despăgubi integral clinicadefrumusete.ro sau Partenerii/afiliaţii săi pentru toate cererile în legatură cu prejudiciile rezultate din informaţia astfel transmisă. Orice feedback, comentarii, idei, îmbunătățiri sau sugestii furnizate de utilizator către clinicadefrumusete.ro cu privire la site-ul web/aplicatie vor rămâne proprietatea exclusivă a clinicadefrumusete.ro. clinicadefrumusete.ro va fi liber să utilizeze, să copieze, să modifice, să publice sau să redistribuie sugestiile în orice scop și în orice mod, fără niciun credit sau nicio compensație pentru dvs.

Minori

SC LAURA PERFECT SKIN SRL. nu vinde produse şi/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. Dacă sunteţi minor şi accesaţi un Site/aplicație o puteţi face doar dacă sunteţi sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

Drepturi de proprietate intelectuală

SC LAURA PERFECT SKIN SRL. respectă drepturile intelectuale ale altora. Dacă consideraţi că munca dumneavoastră a fost copiată de o manieră care să încalce dreptul de proprietate intelectuală, vă rugăm adresaţi către clinicadefrumusete.ro o notificare care să cuprindă:

semnătură fizică sau electronică a persoanei autorizate să reprezinte pe posesorul dreptului de proprietate;

o descriere a materialelor protejate de drepturi care apreciaţi că au fost încălcate;

o indicare a locaţiei pe Site unde apreciaţi că aceste drepturi au fost încălcate;

informații de contact, inclusiv: nume, prenume / denumire, adresa, numărul de telefon şi adresa e-mail a dumneavoastră;

o declaraţie pe proprie răspundere conform căreia sunteţi convins că utilizarea în dispută nu a fost autorizată de deţinătorul drepturilor, ale împuternicitului sau ale legii, că acţionaţi cu bună credinţă corectă şi că sunteţi deţinătorul drepturilor sau acţionaţi în numele său.

Servicii terțe

Clinicadefrumusete.ro poate afișa, include sau pune la dispoziție conținutul unei terțe părți (inclusiv date, informații, aplicații și alte servicii sau produse) sau poate oferi link-uri către website-uri sau servicii terțe. Clinicadefrumusete.ro nu va fi responsabil pentru serviciile terțe, inclusiv, dar fără a se limita la: acuratețe, caracter complet, veridicitate, actualitate, valabilitate, respectarea drepturilor de autor, legalitate, decență, calitate, preț, îndeplinirea obligațiilor, sau orice alt aspect al acestora. SC LAURA PERFECT SKIN SRL nu își asumă răspunderea pentru serviciile terțe.

Comunicările comerciale

În eventualitatea desfășurării unor diferite campanii de promovare sau de informare în ceea ce privește activitatea SC LAURA PERFECT SKIN SRL, precum și a Partenerilor noștri, comunicările comerciale, de orice fel, vor fi transmise prin intermediul poștei electronice doar ulterior exprimării în prealabil a consimțământului dvs. expres pentru a primi asemenea comunicări.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, prin transmiterea unei simple cereri la următoarea adresă de e-mail : laurasuian@gmail.com.

Răspundere

SC LAURA PERFECT SKIN SRL își rezervă dreptul de a gestiona și/sau șterge orice recenzii, comentarii sau păreri negative, obscene, neadevărate, sau care conțin cuvinte jignitoare sau injurioase despre clinicadefrumusete.ro menționate și/sau de a apela la instanțele competente în vederea obligării utilizatorului la ștergerea acestora.

Încetare

Prezenta înțelegere dintre părți poate fi denunțată unilateral de către utilizator sau clinciadefrumusete.ro, fără alte formalități sau notificare prealabilă și fără intervenția instanței de judecată.

Prezenta înțelegere poate înceta și prin ștergerea site-ului/aplicației și copiilor acestuia/acesteia de pe dispozitiv de către utilizator.

Încetarea prezentei înțelegeri nu limitează dreptul clinicadefrumusete.ro de a acționa în instanță în vederea recuperării oricărui prejudiciu produs sau în eventualitatea încălcării oricărei obligații a utilizatorului.

Politica de confidenţialitate

Vă rugăm să accesaţi şi secţiunea Politică de confidenţialitate care se aplică de asemenea accesului/vizitei dumneavoastră pe Site.

Legislaţie

Termenii şi condiţiile de folosire se supun legislaţiei române. In caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei la sediul SC LAURA PERFECT SKIN SRL. In cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanţa judecătorească din aceeaşi structură administrativă cu sediul SC LAURA PERFECT SKIN SRL.

Dacă, din orice motiv, o instanță din jurisdicția competentă consideră că o prevedere sau o parte din acești “Termeni si Conditii” nu este aplicabilă, restul prevederilor vor avea aplicabilitate în continuare. Orice renunțare la orice prevedere a acestor “Termeni si Conditii” va intra in vigoare numai dacă este scrisă și semnată de un reprezentant autorizat al clinicadefrumusete.ro.

Diverse

Niciun eșec de exercitare și nici o întârziere în exercitarea, de către oricare dintre părți, a vreunui drept sau a oricarei competențe în temeiul prezentului acord nu va funcționa ca o renunțare la acel drept sau putere. Nici un exercițiu unic sau partial al vreunui drept în temeiul prezentului acord nu va împiedica exercitarea în continuare a acelui drept sau a oricărui alt drept acordat.

 

Clinicadefrumusete.ro își rezervă dreptul de a publica/include pe Platforma concursuri, promoții, tombole sau alte activități care necesită trimiterea de materiale sau informații care privesc utilizatorul. Clinicadefrumusete.ro își rezervă dreptul de a stabili condițiile de eligibilitate, precum restricții de vârstă, așezare geografică etc. Înscrierea la oricare dintre activități presupune consimțământul utilizatorului cu privire la regulamentul stabilit în acest sens.

 

Clinicadefrumusete.ro își rezervă dreptul de a folosi cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text mici stocate pe dispozitivul dvs. când navigați și utilizați Platforma sau alte servicii online, de exemplu pentru a facilita anumite funcții, cum ar fi navigarea pe Platforma.

Acestea sunt utilizate pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului, selecta limba, agrega statistici despre numărul de vizitatori pe site și pentru a obține date despre modul în care este utilizat site-ul. Aceste date permit dezvoltarea și utilizarea Platformei. Platforma poate incorpora uneori conținut și instrumente de partajare din rețele de socializare. Prin urmare, acești furnizori pot folosi cookie-uri pe Platforma clinicadefrumusete.ro. clinicadefrumusete.ro nu are acces sau control asupra acestor cookie-uri sau asupra datelor pe care le colectează și nu poate fi ținut răspunzător pentru acestea.

Clinicadefrumusete.ro nu garantează și nu se angajează ca Platforma să îndeplinească cerințele așteptate de Utilizator sau Partener, că va obține rezultatele dorite de aceștia, că va fi compatibil sau va funcționa cu orice alt software sau dispozitiv, că va opera fără întrerupere să îndeplinească orice standarde de performanță sau fiabilitate sau că nu deține/va deține erori.

Clinicadefrumusete.ro îşi rezervă dreptul de a notifica autoritățile competente în cazul în care, prin intermediul Platformei, ia cunoștiință despre orice activitate ilegala desfășurată de către Utilizatori sau terți.

Clinicadefrumusete.ro își rezervă dreptul de a face adăugiri, ștergeri sau modificări ale conținutului „Serviciului” în orice moment, fără notificare prealabilă.